Geschiedenis

Om de geschiedenis van Vreeland te doen herleven en in ere te houden, heeft de Christelijke School Vreeland, eind augustus 2010, besloten Ridderhof bij hun naam te voegen. Het nieuwe logo van de school, in de vorm van het gemoderniseerde wapenschild van Vreeland, geeft de school een duidelijk herkenbaar karakter. De naam is door middel van een wedstrijd gekozen.

Rond 1253 werd het slot ‘Vredelant’ gebouwd in opdracht van de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden. Op de grens van de provincie Utrecht en Noord-Holland liet de bisschop dit slot bouwen op een ietwat verhoogde plek in het landschap langs de Vecht, aan de huidige Kleizuwe. De bouw van het kasteel bracht veel bedrijvigheid met zich mee en al gauw groeide er een kleine nederzetting met ambachtslieden, een smid, een herbergier, etc. De bisschop was hiermee erg tevreden en gaf deze nederzetting al in 1265 stadsrechten (nog eerder dan Amsterdam). Tegelijk met de bouw van de Dom van Utrecht, liet de bisschop ook te Vreeland een kerk bouwen. Deze oude stad ‘Vredelant’ groeide om diverse redenen nooit uit tot een grote stad en eind 16e eeuw werden de stadsrechten weer ontnomen. Sindsdien is het huidige Vreeland een dorp. De muren van het oude slot zijn in 1528/1529 geslecht. Met de stenen werd de dwangburcht Vredenburg te Utrecht gebouwd. In de 17e eeuw waren er plannen om Vreeland tot Ridderhofstad te maken. Hiertoe zou het oude slot weer worden opgebouwd. Hoewel een opgravingsplattegrond van de fundamenten uit 1653 bekend is, kwam het er echter niet van. Met de plannen voor de herbouw namen de Staten echter genoegen en op 4 mei 1680 werd Vreeland, onder Hendrik Jacob van Tuyl, tot Ridderhofstad verklaard. Van een herbouw is echter niks gekomen. Er werd een aanzet gegeven in de vorm van een klein huisje op de opgegraven fundamenten, maar dit had een politiek motief: slechts diegene met een Ridderhofstad kwam in aanmerking zitting te nemen in de Raad van Staten. Tegenwoordig ligt het archeologische monument onder een grastapijt, in de jaren ‘70 nog in gebruik als voetbalveld van de club Sperwer. Op dit moment kent het terrein een functie als ‘speelveld’, en is van het oorspronkelijke slot en zijn geschiedenis niets meer herkenbaar