Schoolgids

Op deze pagina kunt u de schoolgids van CSV Ridderhof lezen. Hierin informeren we u over de wijze waarop we op de CSV Ridderhof het onderwijs vormgeven. U leest hoe we onderwijs en zorg aan kinderen bieden, wat onze doelstellingen zijn, wat u van het onderwijs mag verwachten en wat de school van de ouders mag verwachten. Deze gids is geschreven om ouders die een (nieuwe) basisschool zoeken te helpen bij hun keuze. Tegelijkertijd biedt de gids informatie aan ouders van wie de kinderen de school al bezoeken. Naast de schoolgids hebben we een praktische ABC schoolgids gemaakt, hierin kunt u snel de informatie vinden die u nodig heeft. De schoolgids kwam tot stand in samenwerking en overleg met Medezeggenschapsraad, bestuur en team van de CSV Ridderhof. We hopen dat u met interesse kennis neemt van de inhoud. Laat u het ons gerust weten wanneer u, na lezing, suggesties of wensen ter verbetering of vragen hebt! Reacties zijn van harte welkom via: info@csvridderhof.nl.