Schoolgids en schoolplan

Op deze pagina kunt u de schoolgids en het schoolplan van CSV Ridderhof lezen.Hierin informeren we u over de wijze waarop we op de CSV Ridderhof het onderwijs vormgeven. De schoolgids is geschreven om ouders die een (nieuwe) basisschool zoeken te helpen bij hun keuze. Tegelijkertijd biedt de gids informatie aan ouders van wie de kinderen de school al bezoeken.

Het schoolplan is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie van het schoolteam en de conclusies die we als schoolteam getrokken hebben uit de verzamelde gegevens. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid.

De schoolgids en het schoolplan kwamen tot stand in samenwerking en overleg met team, bestuur en medezeggenschap van de CSV Ridderhof. We hopen dat u met interesse kennis neemt van de inhoud. Laat u het ons gerust weten wanneer u, na lezing, suggesties of wensen ter verbetering  of vragen hebt! Reacties zijn van harte welkom via: info@csvridderhof.nl.