Missie/visie

Waar staan wij voor?
Voor een goede, eerste indruk van de sfeer op school kunt u op onderstaande link klikken om de film te bekijken. De film is in juni 2019 gemaakt.
 
 
Onze missie 
CSV Ridderhof is een basisschool met als belangrijke kerntaak het stimuleren van de brede ontwikkeling van elk kind. We dagen kinderen uit om op verschillende manieren kennis en vaardigheden te verwerven op alle vakgebieden. (Levens)vaardigheden en kennis die nodig is om straks als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen functioneren. 

Daarom vinden wij het ook belangrijk om te werken aan de sociale ontwikkeling. Veiligheid, communicatie, creativiteit en respect zijn daarbij onze kernwaarden. Elk kind mag bij ons zijn wie hij/zij is. We willen kwaliteiten en talenten ontdekken en stimuleren. Hierdoor wordt een nieuwsgierige en onderzoekende houding ontwikkeld. 

Wij willen dat onze leerlingen straks in staat zullen zijn om zichzelf te presenteren als zelfstandige, reflectieve en verantwoordelijke ‘leiders’, die positieve invloed uitoefenen op hun eigen leerproces én dat van anderen.  

Last but not least: Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen plezier hebben!  

Onze visie
De visie van onze school is gebaseerd op de volgende waarden: 
  • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap) 
  • Saamhorigheid 
  • Pedagogisch klimaat 
  • Passie (van leerkrachten)  
  • Kwaliteit 
  • Creativiteit

Bij al deze waarden staat PLEZIER MAKEN voorop!  

Deze visiepunten zijn bij ons onderverdeeld in 3 richtingen:                

Kennisontwikkeling 
Sociale ontwikkeling 
Creatieve ontwikkeling