Waar staan wij voor?

Voor een goede, eerste indruk van de sfeer op school kunt u op onderstaande link klikken om de film te bekijken. De film is in juni 2019 gemaakt.

Wij willen een school zijn, waarin kinderen en leerkrachten in een veilige omgeving hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, waarin het kind centraal staat. CSV Ridderhof: Daar word je wie je bent!

De school biedt veel ruimte bij de ontwikkeling van kinderen: respect voor het individu, respect voor de ander en respect voor de wereld om ons heen zijn belangrijke uitgangspunten. 

Onderwijs, opvoeding en samenleving zijn sterk met elkaar verbonden. De kinderen van nu groeien op in een maatschappij, waarin normen, waarden en creativiteit  belangrijk zijn. De maatschappij van nu en in de toekomst is veeleisend en vraagt om goed opgeleide mensen. CSV Ridderhof speelt hierop in, door kinderen te leren in goede harmonie van en met elkaar te leren. 

Zoals in de drie takken van de mindmap is te zien, vinden wij cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en creatieve ontwikkeling evenredig belangrijk. In de praktijk besteden we hier op diverse manieren aandacht aan door onder andere WO-LOS, waarin kinderen onderzoekend samenwerken aan cognitieve vakken. 

Uw nieuwsgierigheid gewekt?! Dan nodigen wij u van harte uit om een kijkje te komen nemen in onze sfeervolle, mooie school met sinds schooljaar 2018-2019 volledig nieuw meubilair!