Hier kunt u meer informatie vinden over de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie.