De Activiteitencommissie (AC)
De activiteitencommissie bestaat uit 8 ouders en 1 vertegenwoordiger van het schoolteam. Ongeveer 6 maal per jaar komt de commissie bijeen om de organisatie te bespreken van allerlei activiteiten die niet door de leerkrachten georganiseerd worden. De zitting in deze commissie is voor 4 jaar.
 
Wat wordt er georganiseerd?
Als eerste, in het nieuwe schooljaar, staat het schoolreisje op het programma. De AC organiseert dit al voor de zomervakantie. De leden van de activiteitencommissie zijn tijdens het schoolreisje aanwezig en zorgen dat alles goed verloopt.
Als tweede staat Sinterklaas op de kalender. De AC regelt een Sint, eventueel met boot of ander vervoersmiddel, en Pieten. Een 'verhaal' rondom de Sint en zijn langverwachte aankomst wordt verzonnen. Verder wordt door de AC cadeautjes uitgezocht voor de kinderen t/m groep 4. Vanaf groep 5 trekken de kinderen lootjes in de klas en verzorgen ze de cadeautjes zelf.
In de kerstperiode versieren leden van de AC, vaak met extra hulp van welwillende ouders, de school. Verder regelt de activiteitencommissie de kraam met glühwein en warme chocolademelk buiten bij de kerstviering, die beurtelings op school en in de kerk plaatsvindt.
In het voorjaar bereidt de AC de paaslunch voor, die op school plaatsvindt. Eten en drinken worden door de commissie ingekocht en later op gezellig gedekte tafels opgediend.
Aan het einde van het schooljaar zorgt de activiteitencommissie voor een cadeautje voor de kinderen van groep 8 die afscheid van school nemen. Dit wordt uitgereikt tijdens de afscheidsavond. Ook een groot deel van de catering tijdens de afscheidsavond van groep 8 valt onder verantwoordelijkheid van de leden.
 
Waar wordt dat van betaald?
Deze feestelijke activiteiten worden bekostigt met de financiële bijdrage van de ouders, omdat de school zelf daar geen budget voor heeft. Eén keer per kalenderjaar ontvangt u een rekening voor deze (vrijwillige) ouderbijdrage van € 42,50 per kind.
De activiteitencommissie beheert de kas van de ouderbijdragen en streeft ernaar om ieder jaar met een bescheiden positief resultaat te eindigen. Dit bedrag voegen we toe aan een reserve, die we iedere vijf jaar aanspreken voor het lustrumfeest. Tijdens de ledenvergadering van de vereniging legt de activiteitencommissie financiële verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen.