Protocollen

Om het sociale media protocol te lezen:

Om het pestprotocol te lezen:


Voor het lezen van het gedragsprotocol:

Voor het lezen van het protocol schorsing en verwijdering:

Voor het lezen van het protocol informatievoorziening gescheiden ouders:

De klachtenregeling kunt u bij de school opvragen.