Team

Het team bestaat momenteel uit 13 personen. Binnen dit team heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheden: De schoolleiding bestaat uit een meerscholendirecteur en locactiedirecter. De dagelijkse leiding is in handen van een locatiedirecteur. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de eigen groep. Daarnaast heeft elke leerkracht specifieke taken. Deze worden aan het begin van het jaar in een taakverdeling vastgesteld. De interne begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg en adviseert de leerkrachten wat betreft de zorgleerlingen. De kwaliteitsmanager verzorgt en bewaakt de kwaliteit van de school. Twee ICT-ers voor informatie en communicatietechnologie organiseren, coördineren en bewaken het computeronderwijs. De vakleerkracht gymnastiek verzorgt de gymnastieklessen en is verantwoordelijk voor het gymnastiekonderwijs. De conciërge verzorgt allerlei werkzaamheden binnen de school

Juf Conny

Groep 1/2 a

lees meer

Juf Fennie en juf Myrna

Groep 1/2 b

lees meer

Juf Monique

Groep 3

lees meer

Juf Mirjam en juf Myrna

Groep 4

lees meer

juf Anne-Carlijn

Groep 5

lees meer

Meester Michiel en juf Anja

Groep 6/7

lees meer

Juf Andrea en juf Anja

Groep 8

lees meer